Skip to content

Szanowni Państwo,

planowany na ubiegły rok VII Światowy Kongres Polonistów nie doszedł wówczas do skutku z oczywistych przyczyn. Zamierzamy więc zorganizować go w tym roku, w trybie zdalnym, w terminie 20-23 października. Trudno bowiem z całą pewnością założyć, że jesienią będzie można swobodnie przemieszczać się po świecie i spotykać w dużym gronie.

Program Kongresu, który się nie odbył, był już gotowy; mieliśmy zgłoszenia referatów, a także zaplanowane panele dyskusyjne, wykłady plenarne i warsztaty. Chcielibyśmy zasadniczo pozostać przy tym programie. Dlatego zwracamy się z prośbą do osób, których zgłoszenia zostały przyjęte i zaakceptowane, by potwierdziły zamiar wzięcia udziału w Kongresie poprzez ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 30.04.2021.

Liczymy na udział wszystkich osób zainteresowanych sytuacją polonistyki w świecie, w zmieniających się kontekstach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że działanie na odległość, wykorzystanie możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie nie zastąpi fizycznej obecności na Uniwersytecie Wrocławskim i kontaktów bezpośrednich, tak ważnych dla nas wszystkich. Ale pandemia mobilizuje nas do przyjęcia takiego odmiennego niż dotychczas trybu działania – a uczestnictwo w polonistycznej wspólnocie i wymiana wiedzy oraz doświadczeń pozostają wciąż najważniejsze.

Życzymy wszystkim zdrowia i spokojnej pracy.
Organizatorzy VII Światowego Kongresu Polonistów


Z przyjemnością informujemy, że po spotkaniach w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Opolu i Katowicach organizatorem kolejnego VII Światowego Kongresu Polonistów w roku 2020 będzie Uniwersytet Wrocławski.

Serdecznie zapraszamy polonistów ze wszystkich kontynentów do udziału w tym ważnym wydarzeniu. W czasie Kongresu planujemy nie tylko bardzo istotną część stricte naukową, ale również spotkania z pisarzami, warsztaty tematyczne, prezentacje ważnych publikacji polonistycznych oraz wydarzenia kulturalne.

Uruchamiamy już teraz stronę internetową z podstawowymi informacjami. Są one jeszcze niepełne, dlatego też będą sukcesywnie uzupełniane.