Skip to content

Szanowni Państwo,

planowany na ubiegły rok VII Światowy Kongres Polonistów nie doszedł wówczas do skutku z oczywistych przyczyn. Zamierzamy więc zorganizować go w tym roku, w trybie zdalnym, w terminie 20-23 października. Trudno bowiem z całą pewnością założyć, że jesienią będzie można swobodnie przemieszczać się po świecie i spotykać w dużym gronie.

Program Kongresu, który się nie odbył, był już gotowy; mieliśmy zgłoszenia referatów, a także zaplanowane panele dyskusyjne, wykłady plenarne i warsztaty. Chcielibyśmy zasadniczo pozostać przy tym programie. Dlatego zwracamy się z prośbą do osób, których zgłoszenia zostały przyjęte i zaakceptowane, by potwierdziły zamiar wzięcia udziału w Kongresie poprzez ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ponadto osoby, które podczas poprzedniego naboru nie wysłały zgłoszenia, obecnie nadal mogą to zrobić.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 21.05.2021.

Liczymy na udział wszystkich osób zainteresowanych sytuacją polonistyki w świecie, w zmieniających się kontekstach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że działanie na odległość, wykorzystanie możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie nie zastąpi fizycznej obecności na Uniwersytecie Wrocławskim i kontaktów bezpośrednich, tak ważnych dla nas wszystkich. Ale pandemia mobilizuje nas do przyjęcia takiego odmiennego niż dotychczas trybu działania – a uczestnictwo w polonistycznej wspólnocie i wymiana wiedzy oraz doświadczeń pozostają wciąż najważniejsze.

Życzymy wszystkim zdrowia i spokojnej pracy.
Organizatorzy VII Światowego Kongresu Polonistów


Z przyjemnością informujemy, że po spotkaniach w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Opolu i Katowicach organizatorem kolejnego VII Światowego Kongresu Polonistów w roku 2020 będzie Uniwersytet Wrocławski.

Serdecznie zapraszamy polonistów ze wszystkich kontynentów do udziału w tym ważnym wydarzeniu. W czasie Kongresu planujemy nie tylko bardzo istotną część stricte naukową, ale również spotkania z pisarzami, warsztaty tematyczne, prezentacje ważnych publikacji polonistycznych oraz wydarzenia kulturalne.

Uruchamiamy już teraz stronę internetową z podstawowymi informacjami. Są one jeszcze niepełne, dlatego też będą sukcesywnie uzupełniane.