Skip to content

Komitet Programowy

  • prof. Stanisław Bereś
  • prof. Igor Borkowski
  • prof. Wojciech Browarny
  • prof. Marcin Cieński
  • prof. Anna Dąbrowska
  • prof. Ewa Grzęda
  • prof. Monika Zaśko-Zielińska