Skip to content

Czwartek (21.10.2021)

 

9.00-11.30

Obrady w sekcjach

Sekcja A
Polonistyka w świecie

Prowadzenie:
Jolanta Tambor

 

Sekcja B
Archiwa

Prowadzenie:
Magdalena Pastuchowa

 

Sekcja C
Glotto

Prowadzenie:
Piotr Kajak

 

Sekcja D
Wielojęzyczność

Prowadzenie:
Anna Seretny

 

Sekcja E
Gramatyka

Prowadzenie:
Lidia Nepop-Ajdaczyć

 

Sekcja F
Literatura

Prowadzenie:
Wojciech Browarny

9.00-9.20

Daniel Kalinowski
(Akademia Pomorska, Polska)

Polonistyka i Kaszuby. O możliwościach badań zagranicznych

Jolanta Pasterska
(Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Zbiory Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Opis zasobów i perspektywy badawcze

Grażyna Zarzycka
(Uniwersytet Łódzki, Polska)

Wybrane słowa klucze glottokulturoznawstwa polonistycznego

Kinga Geben
(Uniwersytet Wileński, Litwa)

Wielojęzyczność i wielokulturowość młodzieży polskiej na Litwie

Piotr Żmigrodzki, Jakub Bobrowski, Anna Czelakowska, Katarzyna Węgrzynek
(Instytut Języka Polskiego PAN, Polska)

Wielki słownik języka polskiego PAN – wiarygodne źródło wiedzy o języku polskim w sieci

Paweł Panas
(Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)

Zygmunt Haupt – twórca na wygnaniu. O badaniach nad archiwalną spuścizną pisarza

9.20-9.40

Pau Freixa, Agnieszka Mejnartowicz
(Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania)

Barceloński ośrodek polonistyczny: historia znikania, nadzieje i perspektywy w kontekście reformy struktury studiów filologicznych w Hiszpanii

Helena Sojka-Masztalerz
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dawne polskie archiwa lwowskie. Dziedzictwo czy obciążenie?

Olha Popova
(Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku, Białoruś)

Trudności w nauce języka polskiego jako obcego w grupach studentów z różnych rodzin językowych – na przykładzie analizy błędów popełnianych przez studentów wschodniosłowiańsko- i turkijskojęzycznych

Alicja Goczyła Ferreira
(Uniwersytet Federalny w Kurytybie, Brazylia)

Dwujęzyczność potomków polskich imigrantów w Brazylii a ich poczucie tożsamości

Dimitrina Hamze
(Uniwersytet w Płowdiwie, Bułgaria)

(Anty)kultura płci w przestrzeni antropologicznej (na materiale z frazeologii polskiej)

Janusz Pasterski
(Uniwersytet Rzeszowski)

Zapiski wojenne Wita Tarnawskiego (na podstawie niepublikowanego „Pamiętnika z wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku”) 

9.40-10.00

Mariola Wilczak
(Instytut Badań Literackich PAN, Polska)

Biuletyn Polonistyczny o historii i współczesności polonistyki na świecie

Joanna Lustański
(Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, Kanada)

Archiwalne zasoby źródłowe Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w Kanadzie i możliwości ich wykorzystania w badaniach polonistycznych

Assel Sagimbekova
(Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)

Nauczanie języka polskiego jako obcego w Kazachstanie. Stan obecny i perspektywy.

Justyna Zych
(Uniwersytet Warszawski, Polska)

Wielojęzyczność i wielokulturowość we współczesnej prozie polskich migrantów

Anna Wileczek
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska)

Współczesna polska „belfermowa”. Wokół profesjolektu nauczycieli

Lidia Wiśniewska
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska),
Grażyna Borkowska
(Instytut Badań Literackich PAN, Polska)

Inny kanon. Polska powieść dziewiętnastowieczna w kontekście światowym

10.00-10.20

Jerzy Kowalewski
(Fundacja na Rzecz Dwujęzyczności Edunowa, Polska)

Obecność dorobku naukowego polonistów ukraińskich w polskich publikacjach naukowych

Viktorija Ušinskiene
(Uniwersytet Wileński, Litwa)

Trockie akta sądowe z lat 1660-1661 na tle komunikacji prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego

Irena Chawrilska
(Uniwersytet Gdański, Polska)

Glottodydaktyka zaangażowana? Problematyka zrównoważonego rozwoju na lekcji języka polskiego jako obcego

Ewa Lipińska
(Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Polszczyzna językiem zagrożonym?

Piotr Lewiński
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Czego można się nauczyć za starych gramatyk?

Bożena Szałasta-Rogowska
(Uniwersytet Śląski, Polska)

Poezja w kręgu Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie – kronika, archiwum, mecenat, odkrycia

10.20-10.40

Patrycja Gardin
(Uniwersytet Lotaryński w Nancy, Francja)

Dziedzictwo Stanisława Leszczyńskiego. O nauczaniu języka i kultury polskiej w Nancy – historia, wyzwania, zagrożenia

Anna Janicka
(Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Archiwa domowe pisarzy emigracji niepodległościowej na Zachodzie: przypadki, stan, dostępność

Andrii Baran
(Uniwersytet Warszawski, Polska)

Kompetencje językowe Turków uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie wstępnym

Marzena Błasiak-Tytuła
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Język odziedziczony w sytuacji zaburzonego rozwoju dziecka bilingwalnego

Marta Vojteková
(Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)

Nowe złożenia z pierwszym komponentem pochodzenia obcego w języku polskim i słowackim

Beata Nowacka
(Uniwersytet Śląski, Polska)

Marta Erdman – glosa do portretu

10.40-11.00

Izabela Wieczorek
(Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)

Beneficjenci programów NAWA jako ambasadorzy języka i kultury polskiej na Ukrainie

Irena Fedorowicz
(Uniwersytet Wileński, Litwa)

Zasoby wileńskich archiwów jako źródło informacji o polskich pisarzach z przełomu XIX i XX wieku

Renata Rusin-Dybalska
(Uniwersytet Karola, Czechy)

Przedwojenne podręczniki do nauki języka polskiego dla Czechów

 

Roman Madecki
(Uniwersytet Masaryka, Czechy)

Gramatyka znana i nieznana. Pierwsza w Czechach gramatyka języka polskiego V. Hanki (1839)

 

11.00-11.30

Dyskusje w sekcjach

11.30-12.00

Przerwa

12.00-12.45

Wykład plenarny
Prowadzenie: Magdalena Popiel (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

 • Luigi Marinelli (Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”, Włochy)
  Stary Profesor jako archiwum i miejsce pamięci
  Wykład odczyta Magdalena Popiel (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

12.45-13.45

Przerwa

 

13.45-15.15

Dwa panele

Panel 4.
Archiwa w badaniach polonistycznych u progu XXI w.

Prowadzenie: Krystyna Rutkowska (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Uczestnicy:

 • Stanisław Bereś (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • Tomasz Chachulski (Instytut Badań Literackich PAN, Polska)
 • Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Mikołaj Sokołowski (Instytut Badań Literackich PAN, Polska)

 

Panel 5.
Czym jest Nagroda Nobla dla literatury polskiej w świecie?

Prowadzenie: Maryla Laurent (Uniwersytet Lille, Francja)

Uczestnicy:

 • Elżbieta Skibińska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • Magdalena Mitura (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 • Magdalena Heydel (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • Miriam Borenstein (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael)

15.15-16.30

Przerwa

15.30-18.30

Walne zgromadzenie MSSP

16.30-18.30

Wirtualne zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza

16.00-17.00

Podpisanie porozumienia o współpracy między Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr (Polska) a Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch (Niemcy)

18.30-18.45

Przerwa

18.45-20.15

Spotkanie z Olgą Tokarczuk.
Prowadzenie: Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Urszula Glensk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
– nagranie