Skip to content

Sobota (23.10.2021)

 

9.30-11.00

Dwa panele

Panel 6.
Polska wspólnota językowa – jedność i różnorodność

Prowadzi Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN, Polska)

Uczestnicy:

  • Ałła Krawczuk (Uniwersytet Lwowski, Ukraina)
  • Koji Morita (Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych, Japonia)
  • Gerd Hentschel (Uniwersytet w Oldenburgu, Niemcy)
  • Nicole Dołowy-Rybińska (Instytut Slawistyki PAN, Polska)

 

Panel 7.
Archiwa komparatystyki w epoce cyfrowej
Prowadzi Tomasz Bilczewski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Uczestnicy:

  • Wojciech Małecki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
  • Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski, Polska)
  • Kris van Heuckelom (Uniwersytet w Leuven, Belgia)
  • Giovanna Brogi (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy)

11.00-11.30

Przerwa

 

11.30-13.30

Obrady w sekcjach

Sekcja B1
Archiwa

Prowadzenie:
Andrzej Hejmej

 

Sekcja B2
Archiwa

Prowadzenie:
Piotr Lewiński

 

Sekcja C
Glotto

Prowadzenie:
Irena Masojć

 

Sekcja F
Literatura

Prowadzenie:
Małgorzata Mikołajczak

11.30-11.50

Magdalena Pastuch, Joanna Przyklenk
(Uniwersytet Śląski, Polska)

„O! ba! jeszcze czego!”, czyli o sposobach wyrażania dezaprobaty w dziewiętnastowiecznych tekstach dialogowych

Mirosław Dawlewicz
(Uniwersytet Wileński, Litwa)

Spuścizna archiwalna Jana Karłowicza w archiwach i bibliotekach Wilna

Piotr Kajak
(Uniwersytet Warszawski, Polska)

Kursy Wakacyjne o Kulturze Polskiej dla Cudzoziemców w II Rzeczpospolitej

Hanna Burkhardt
(Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Niemcy)

„Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk po niemiecku

11.50-12.10

Peter Meyer
(Instytut Języka Niemieckiego im. Leibniza, NIemcy)

„Lehnwortportal Deutsch” (LWPD), czyli „Portal zapożyczeń z języka niemieckiego” jako cyfrowe źródło informacji o kontaktach języka polskiego w dziedzinie leksyki

Piotr Sitkiewicz
(Uniwersytet Gdański, Polska)

Między archiwum a biografią. O Kalendarzu życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza w internecie

Jolanta Tambor
(Uniwersytet Śląski, Polska)

Kiedy wam zaświta historyczne myślenie… Jak uczyć gramatyki w miarę lekko i przyjemnie

Margreta Grigorova
(Uniwersytet Wielkotyrnowski, Bułgaria),
Kristiyan Yanev
(Uniwersytet Sofijski, Bułgaria)

Numery polonistyczne bułgarskiej „Gazety Literackiej” jako czynnik recepcji. Twórcy i modele tematyczne po r. 1989

12.10-12.30

Marta Śleziak, Marcin Poprawa
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Wybrane praktyki komunikacji politycznej utrwalone w archiwach i zasobach cyfrowych – próba analizy i typologii

Jan A. Choroszy
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Jak się zająć spuścizną pisarza emigracyjnego? O doczesnym i pośmiertnym fenomenie Stanisława Vincenza (1888–1971)

Małgorzata Gębka-Wolak
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska)

Źródła internetowe i cyfrowe do nauczania współczesnej polszczyzny na kursach przygotowujących cudzoziemców do kształcenia się na polskich uczelniach

Sungeun Choi (Estera Czoj)
(Uniwersytet Studiów Zagranicznych Hankuk, Korea Płd.)

Olga Tokarczuk w Korei Południowej

12.30-12.50

Dominique Porebska-Quasnik
(Francja)

Prywatne archiwa wielkich postaci polskich oraz polonijnych (1874-2008)

Joanna Maj
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Wytwarzanie literackiej przeszłości – auratyczność czy performatywność literackich archiwaliów?

Anna Burzyńska-Kamieniecka
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Nauczanie języka polskiego jako obcego w dawnym Wrocławiu w świetle podręczników Johannesa Ernestiego (1632-1709)

Aleksandra Achtelik
(Uniwersytet Śląski, Polska)

Artystyczne obrazy polskich miast – tekst kultury w edukacji polonistycznej cudzoziemców

12.50-13.10

Paweł Graf
(Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)

Skrzydlate fakty naukowe. Archiwalna historia „Nieśmiertelnego tomu futuryz”

Wojciech Browarny
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Rezerwat rozmaitości. Koncepcja ochrony przyrodniczo-kulturowego dziedzictwa Śląska po 1945 roku w archiwaliach Kazimierza Szarskiego

 

 

13.10-13.30

Dyskusja w sekcjach

13.30-14.00

Przerwa

14.00-14.30

Uroczyste zamknięcie Kongresu