Skip to content

Środa (20.10.2021)

9.00-10.00

Uroczyste otwarcie Kongresu

10.00-11.00

Geopolonistyka i Filmowe Archiwum Światowej Polonistyki – dwa projekty multimedialne
Prezentacja: Magdalena Popiel (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Tomasz Chachulski (Instytut Badań Literackich PAN, Polska), Mariola Wilczak (Instytut Badań Literackich PAN, Polska)

11.00-12.30

Dwa wykłady plenarne
Prowadzenie: Tomasz Chachulski (Instytut Badań Literackich PAN, Polska)

 • Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski, Polska)
  Archiwum – księga różnogatunkowych opowieści
 • Gerd Hentschel (Uniwersytet w Oldenburgu, Niemcy)
  Socjodialektologia ilościowa. Zróżnicowanie regionalne i społeczne regiolektu śląskiego na przykładzie żywotności niemieckich zapożyczeń

12.30-13.00

Przerwa

 

13.00-14.30

Dwa panele

Panel 1.
Osiągnięcia i potrzeby w zakresie promocji języka i kultury polskiej po roku 2015

Prowadzenie: Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Uczestnicy:

 • Grażyna Żebrowska (NAWA, Polska)
 • Tokimasa Sekiguchi (Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych, Japonia)
 • Jan Fellerer (Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania)
 • Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

Panel 2.
Polskie książki najważniejsze

Prowadzenie: Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Uczestnicy:

 • Konstanty Geambaşu (Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia)
 • Mirja Lecke (Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy)
 • Mykoła Riabchuk (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina)

14.30-15.30

Przerwa

15.30-17.30

Panel 3.
Nowe historie literatury polskiej w obiegu światowym

Prowadzenie: Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dyskusja wokół książek:

 • Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918, ed. by Tamara Trojanowska (Uniwersytet w Toronto, Kanada), Joanna Niżyńska (Uniwersytet Indiany, USA), and Przemysław Czapliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), with the assistance of Agnieszka Polakowska
 • Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje Magdaleny Popiel (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Tomasza Bilczewskiego (Uniwersytet Jagielloński, Polska) i Stanley’a Billa (Uniwersytet Cambridge, Wielka Brytania)
 • Historia literatury polskiej, Anny Nasiłowskiej (PAN, Polska)

17.30-18.30

Przerwa

18.30-20.00

Dwa wykłady plenarne.
Prowadzenie: Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 • Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski, Polska)
  Jan Kochanowski w europejskiej „Respublica Litterarum”
  Handout do wykładu
 • Michał Paweł Markowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska, Uniwersytet Illinois w Chicago, USA)
  Polska nerwica i literatura światowa